Trajnostna vizija
Jasna Chalet Resort

Jasna Chalet Resort je bil odprt leta 2019 in ponuja popoln počitek na najprestižnejši lokaciji ob jezeru Jasna.

Zavzemamo se k popolni trajnosti. Objekt je bil trajnostno obnovljen, obnova pa je vključevala  recikažo obstoječih naravnih materialov, izoliranje objekta z lokalno ovčjo volno in ogrevanje z ledeniško vodo. Zaradi tega je naš CO2 odtis minimalen.  Ozelenitev okolice je trajnostni 15 letni projekt v sodelovanju z Botančinim vrtom v Ljubljani, ki ga usmerja hišni krajinar.

V času svojega delovanja smo prejeli mnoge nagrade, ki kažejo na kakovost našega dela in hkrati zelo visoko dvigujejo pričakovanja naših gostov.

Jasna Chalet Resort je bil v letu odprtja 2019 nagrajen za izjemen prispevek k razvoju trajnostnega turizma v Sloveniji, 2020 pa finalist najprestižnejšega priznaja  SEJALEC za najbolj inovativne turistične produkte v Sloveniji.

Goste in zaposlene spodbujamo k razmišljanju ter zavedanju o pomenu  trajnosti. Po navišjih starndardih skrbimo za zdravstveno varnost, preventivo in higieno. Bili smo med prvimi, ki po vsakokratnem bivanju naše namestitve v celoti bio dezinficiramo z ozonom.

Lokacija Jasne je idelano izhodiše za pohode ali izlete z električnimi gorskimi kolesi, ki so na voljo tudi pri nas.

Trajnostna strategija je vizualno skomunicirana po objektu preko napisov – nagovarja k aktivni udeležbi in uresničevanju zadanih ciljev in ukrepov ter vabi k širjenju ideje trajnostne vizije Jasna Chalet Resorta.

Trajnostno vizijo Jasna Chalet Resorta sestavljajo štiri področja – management, dobavne verige, okolje in skupnost.

 

Management

Jasna Chalet Resort si prizadeva ostati zgled na področju zmanjševanja vplivov na okolje, ki izhajajo iz turistične dejavnosti, in pozitivno prispevati k reševanju okoljskih vprašanj trajnostnega turizma.

Jasna Chalet Resort je primer, kako preteklost objekta z ustreznim pristopom preoblikovati v navdihujočo zgodbo o uspehu. Pri vsakodnevnem poslovanju nas vodi okoljska, družbena in ekonomska odgovornost do gostov, zaposlenih in lokalne skupnosti.

 

Okolje

Razmišljamo kako optimalno zmanjšati negativne vplive na okolje, porabo energije in vode.

Goste in zaposlene spodbujamo, da delujejo skladno s trajnostnimi rešitvami in pripomorejo k širjenju okoljske osveščenosti.

 

Poraba vode

 • Redno spremljamo porabo vode, kjer sprotno z osebjem ugotavljamo večja odstopanja in določimo potrebne ukrepe za zmanjšanje porabe.
 • Z napisi po apartmajih in objektu ter z neposredno komunikacijo goste in zaposlene spodbujamo k varčni porabi vode.
 • Zaposleni redno pregledujejo stanje apartmajev in drugih javnih površin. V primeru puščanja ali drugih nepravilnosti v vodovodnem sistemu, se hitro odzovemo in odpravimo težave.

 

Energetska poraba

 • Po celotnem objektu imamo nameščene varčne LED sijalke. Na hodnikih apartmajev smo namestili senzorje za avtomatsko prižiganje in ugašanje luči.
 • Z napisi po sobah in neposredno komunikacijo goste in zaposlene spodbujamo k ugašanju luči, odgovornemu ravnanju z ogrevanjem.
 • Redno spremljamo različih virov energije, kjer sprotno z osebjem ugotavljamo večja odstopanja in določimo potrebne ukrepe za zmanjšanje porabe.
 • Nedelujoče električne naprave zamenjamo z energetsko varčnimi, v kolikor popravilo ni možno ali ni smotrno. V primeru okvar električnih naprav preverimo možnosti popravila. V kolikor se izkažaje za nesmotrne, se odločimo za nakup energetsko varčne nadomestne naprave. Za večje enrgetske porabnike zagotavljamo redne preventivne preglede, s čimer zagotavljamo neprekinjeno optimalno delovanje.

 

Odgovorno ravnanje z odpadki

 • Goste in zaposlene na različnih točkah po objektu nagovarjamo k pravilnemu ločevanju odpadkov z napisi ob ločevalnih koših, nameščenih v apartmajih in javnih površinah. Za ustrezno ločevanje na ostalih mestih (šank, kuhinja) poskrbi osebje.
 • Pri nabavi materiala za gostinstvo izbiramo trajnostne embalaže, prednost dajemo steklenicam, sodom, alu prenosnim skledicam in papirnatim lončkom za kavo, izogibamo pa se manjšim embalažam in plastiki na splošno.
 • Odpadna olja in hrana, ki ne sodi v odvoz viškov hrane pristojni dobrodelni organiziciji, se zbira v Bioteri.
 • Pristojno podjetje za odvoz odpadkov poskrbi za ustrezen odvoz in nadaljno predelavo.
 • Odpadne baterije, kartuše tiskalnika in druge odpadke, ki ne sodijo v splošno ločevalno shemo, se ločuje v za to nameščene zabojnike in se jih po potrebi odvaža na ustrezna odlagališča.
 • Vključili smo velik del ekoloških čistil z ekološkim doziranjem, ki osebju neposredno odmerja količino potrebnega čistila.
 • Pri vsakodnevnem poslovanju se v največji možni meri poslužujemo brezpapirne komunikacije (elektronska pošta, splet in drugi komunikacijski kanali). Uporabljamo 100 % reciklirani pisarniški, toaletni in higienski papir.

 

Skupnost (zaposleni / človekove pravice / lokalna skupnost) 

Z mislijo na lokalne ponudnike med gosti promoviramo lokalne izdelke, storitve in doživetja in s tem aktivno pripomoremu k njihovemu uspešnemu poslovanju.

Za naše goste izbiramo najboljše lokalne izdelke in storitve, s čimer so gostje deležni edinstvenih doživetij z lokalnim pridihom. Z gosti delimo:

 • lokalno pridelana živila in pijačo,
 • edinstveno priložnost dostopa do pitne vode iz pipe,
 • navdušenje nad okolju prijaznejšimi prevoznimi sredstvi in pohodništvom; spodbujamo jih k raziskovanju okolice peš ali s kolesom,
 • informacije o lokalnih ponudnikih izletov in aktivnosti v Kranjski Gori in Sloveniji.

Zaposleni skrbimo za uresničevanje osnovne vizije Jasna Chalet Resorta, zato odgovorno vodimo kadrovsko politiko:

 • s skrbnim izborom vseh novo zaposlenih in študentov,
 • z rednimi dopolnitvami standardov dela, ki vsem zaposlenim omogočajo delo po enakih normativih,
 • s ciljnim vodenjem in motiviranjem zaposlenih,
 • z obojestranskim izpolnjevanjem dogovorjenih pravic in dolžnosti

Naš cilj je zaposlovati najboljšo ekipo in zagotoviti pošteno plačilo za opravljeno delo.

Zavedamo se pomena brezskrbnega in varnega otroštva, zato finančno pomagamo otrokom v projektu Botrstvo za boljšo prihodnost otrok.

 

Dobavne verige (gostje/dobavitelji)

Pri izbiri dobaviteljev upoštevamo zadane trajnostne cilje in izbiramo kakovostne dobavitelje izdelkov in storitev iz lokalnega okolja, s čimer prispevamo k zmanjševanju negativnih okoljskih vplivov. Gostom nudimo možnost, da v vsakodnevni ponudbi okusijo lokalno pridelana živila. Na vseh ravneh pa jih spodbujamo k odgovornemu ravnanju z odpadki in varčnosti.

 

Cilji in načrtovane aktivnost za uresničitev trajnostne vizije

Jasna Chalet Resort bo postal zgled na področju zmanjševanja vplivov na okolje, ki izhajajo iz turistične dejavnosti in pozitivno prispeval k reševanju okoljskih vprašanj trajnostnega turizma. S svojo prepoznavnostjo bo širil in krepil zavedanje o pomembnosti premišljene okoljske politike doma in širše.

Pri načrtovanju aktivnosti bomo:

 • uskladili poslovanje z načeli in zakoni varovanja okolja,
 • vzpostavili sistem nadzora ter spremljali izvajanje nalog in napredek prizadevanj za varovanje okolja,
 • izobrazili in usposobili zaposlene za izvajanje zavez trajnostnega razvoja in jih motivirali za njihovo uresničevanje,
 • seznanili goste o naših prizadevanjih za varovanje okolja in jih aktivno vključili v izvajanje našega poslanstva.

 

Cilji v 2021:

 • Z osveščanjem bomo zmanjšali porabo vode na nočitev gosta za 5% v roku dveh let.
 • Zmanjšali bomo porabo virov energije na nočitev gosta za 5 % v prvem letu.
 • Dosledno bomo ločevali odpadke in zmanjšali količino mešanih komunalnih odpadkov za 10 % v prvem letu.
 • Nadaljevali bomo sodelovanje z lokalnimi ponudniki ter povečali nabavo lokalno pridelanih živil in pijače za 5% letno.
 • S promocijo trajnostnih načinov prevoza bomo povečali najem koles za 20 % in nadaljevali z akcijo promocije koles (ob rezervaciji treh ali več noči, si gostje lahko brezplačno izposodijo kolesa za 4 ure)
 • S povečanjem brezpapirnega poslovanja in oglaševanja preko tabel bomo zmanjšali tiskanje materialov in porabo papirja.
 • Z zaposlenimi bomo v sklopu rednih notranjih izobraževanj izvedli delavnico trajnostnega razvoja in skupinsko dopolnili vrt z izdelavo zelenjavne ali zeliščne grede.

Kranjska Gora, marec 2021

Hišna pravila
 • Gostje so dolžni upoštevati hišni red.
 • Apartmaji JCR imajo ves čas pravico preverjati spoštovanje hišnega reda.
 • Če gostje povzročijo škodo na hiši ali opremi, morajo nastalo škodo kriti in plačati izgubo dohodka zaradi povzročene škode.
 • Plačila je potrebno opraviti vnaprej, tudi kadar gostje podaljšajo bivanje.
 • Rezervacijo gost lahko odpove najmanj 14 dni pred prihodom, sicer se zaračuna polno bivanje.
 • Apartmaje se lahko uporablja od 15. ure na dan Prihoda ter do 11. ure na dan odhoda.
 • Odjava (check-out) je do 11. ure.
 • Prosimo, da ne povzročate hrupa od 22. ure zvečer do 8. ure zjutraj.
 • Apartmaji JCR niso odgovorni za poškodbe gostov.
 • Apartmaji JCR niso odgovorni za denar in osebne stvari gostov.
 • Prepovedano kajenje v apartmajih JCR, uredba slovenske zakonodaje UL RS št. 60/07.
 • Nagibanje skozi okna ter kajenje na oknih v apartmajih JCR ni dovoljeno.
 • Prepovedano vsakršno posedovanje ali uporaba mamil, orožja in vnetljivih ali eksplozivnih snovi v apartmajih JCR.
 • Gostje so dolžni biti spodobni in spoštljivi do drugih gostov.
 • Vstop osebam, ki niso gostje apartmajev JCR, ni dovoljen.
 • Iz apartmajev ni dovoljeno odnašati inventarja (blazine, brisače itd.)
 • Za čiščenje tal, miz, obutve, ... ni dovoljeno uporabljati brisač.
 • V primeru poškodb, nedelujoče ali poškodovane opreme v apartmaju, nas prosim obvestite.
 • Stanovanje pustite v enakem stanju, kot je bilo (očiščeno in nepoškodovano).
 • Prosimo, da ob odhodu iz apartmaja Izklopite vse električne naprave (TV, klimatsko napravo, ...) ter luči.
 • Klici v sili:
  - POLICIJA  113
  - GASILCI    112
  - Nujna tel. številka Jasna Chalet Resort: 0038641903090

Želimo vam prijetno bivanje.

Pogosto zastavljena vprašanja

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.