Trajnostna vizija
Jasna Chalet Resort

Jasna Chalet Resort je bil odprt leta 2019 in nudi popolno sprostitev na najprestižnejši lokaciji ob jezeru Jasna.

Zavezani smo k popolni trajnosti. Objekt je bil trajnostno obnovljen, pri čemer smo reciklirali obstoječe naravne materiale, izolirali objekt z lokalno ovčjo volno in ogrevali z ledeniško vodo. Kot rezultat je naš ogljični odtis minimalen. Oblikovanje krajine je trajnostni projekt, ki poteka že 15 let, v sodelovanju z Botaničnim vrtom v Ljubljani pod vodstvom hišnega KRAJINARJA.

Med našim delovanjem smo prejeli številne nagrade, ki dokazujejo kakovost našega dela in hkrati visoka pričakovanja naših gostov.

Leta 2019 je bil Jasna Chalet Resort nagrajen za izjemen prispevek k razvoju trajnostnega turizma v Sloveniji, leta 2020 pa finalist najprestižnejše nagrade SEJALEC za najbolj inovativne turistične izdelke v Sloveniji.

Spodbujamo goste in zaposlene, da razmišljajo in se zavedajo pomena trajnosti. Po višjih standardih skrbimo za zdravstveno varnost, preprečevanje in higieno. Med prvimi smo popolnoma bio-razkuževali z ozonom po vsakem bivanju v našem namestitvenem objektu.

Lokacija Jasne je idealno izhodišče za pohodništvo ali izlete z električnimi gorskimi kolesi, ki so tudina voljo pri nas.

Trajnostna strategija je vizualno komunicirana po celotnem objektu s plakati in letaki – spodbuja aktivno sodelovanje in uresničevanje postavljenih ciljev in ukrepov ter vabi k širjenju ideje trajnostne vizije Jasna Chalet Resort.

Trajnostna vizija Jasna Chalet Resort zajema štiri področja – management, dobavne verige, okolje in skupnost.

Management

Jasna Chalet Resort si prizadeva ostati zgled na področju zmanjševanja okoljskih vplivov, ki izhajajo izturizma, ter pozitivno prispevati k reševanju okoljskih težav trajnostnega turizma.

Jasna Chalet Resort je primer, kako s pravilnim pristopom preoblikovati preteklost zgradbe v navdihujočo uspešno zgodbo. V našem vsakodnevnem delovanju nas vodijo okoljska, socialna in ekonomska odgovornost do naših gostov, zaposlenih in lokalne skupnosti.

Okolje

Razmišljamo, kako optimalno zmanjšati negativne vplive na okolje, porabo energije in vode.

Spodbujamo goste in zaposlene, da delajo v skladu s trajnostnimi rešitvami in širijo okoljsko ozaveščenost.

Poraba vode

 • Po celotnem objektu so nameščene varčne LED-svetilke. V hodnikih apartmajev so nameščeni senzorji za samodejni vklop in izklop luči.
 • Spodbujamo goste in zaposlene, da izklapljajo luči in odgovorno ravna z ogrevanjem s tablami v sobah in neposredno komunikacijo.
 • Redno spremljamo različne energetske vire, kjer z zaposlenimi identificiramo večje odstopanja in določimo potrebne ukrepe za zmanjšanje porabe.
 • Nepravilno delujoče električne aparate zamenjamo z varčnimi, če popravila niso mogoča ali smiselna. V primeru poškodbe električnih naprav preverimo možnost popravila. Če se izkaže kot neučinkovito, se odločimo za nakup varčne nadomestne naprave. Za večje porabnike energije zagotavljamo redne preventivne preglede, s čimer zagotavljamo neprekinjeno optimalno delovanje.

Odgovorno ravnanje z odpadki

 • Gostje in zaposleni so na različnih mestih po objektu spodbujeni, da pravilno ločujejo odpadke s tablami ob zabojnikih za ločeno zbiranje, nameščenih v apartmajih in javnih prostorih. Ustrezno ločevanje na drugih mestih (bar, kuhinja) zagotavlja osebje. 
 • Pri nakupu materialov za gostinsko ponudbo izbiramo trajnostno embalažo, raje izbiramo steklenice, sode, aluminijaste prenosne kozarce in papirnate lončke za kavo ter se izogibamo manjšim embalažam in plastiki na splošno. 
 • Odpadna olja in hrana, ki ne spada v zbiranje viškov hrane, se oddajajo pristojnim  organizacijam Bio tera. 
 • Za ustrezno odstranitev in nadaljnjo obdelavo skrbi pristojno podjetje za ravnanje z odpadki. 
 • Odpadne baterije, kartuše za tiskalnike in drugi odpadki, ki ne spadajo v splošni shemi ločevanja, se ločijo v namenske zabojnike in po potrebi odstranijo na ustrezna odlagališča.  
 • Vključili smo velik del ekoloških čistil s ekološkim odmerjanjem, ki neposredno meri količino potrebnih čistil zaposlenim. 
 • Pri vsakodnevnem poslovanju uporabljamo brezpapirno komunikacijo (e-pošta, splet in druge komunikacijske kanale) v največji možni meri. Uporabljamo 100% recikliranega pisarniškega in toaletnega papirja.

Skupnost (zaposleni / človekove pravice / lokalna skupnost)

 • Ob upoštevanju lokalnih ponudnikov spodbujamo lokalne izdelke, storitve in doživetja med našimi gosti, s čimer aktivno prispevamo k njihovemu uspešnemu poslovanju.

  Izbiramo najboljše lokalne izdelke in storitve za naše goste, ki jim omogočajo edinstveno izkušnjo z lokalnim pridihom. Delimo z gosti:

  • lokalno pridelano hrano in pijačo 
  • edinstveno priložnost za dostop do pitne vode 
  • navdušenje nad okolju prijaznejšimi načini prevoza in pohodništvom; spodbujamo jih, da raziskujejo okolico peš ali s kolesom 
  • informacije o lokalnih ponudnikih izletov in dejavnosti v Kranjski Gori in Sloveniji.

  Zaposleni skrbijo za uresničevanje osnovne vizije Jasna Chalet Resort, zato odgovorno upravljamo kadrovsko politiko:

  • s skrbnim izborom vseh novih zaposlenih in študentov 
  • rednimi spremembami standardov dela, ki omogočajo vsem zaposlenim delo po enakih normah 
  • ciljnim upravljanjem in motivacijo zaposlenih 
  • z vzajemnim izpolnjevanjem dogovorjenih pravic in dolžnosti.

  Naš cilj je zaposliti najboljšo ekipo in zagotoviti pošteno plačilo za opravljeno delo.

  V Jasna Chalet Resort se v celoti zavzemamo za spoštovanje načel Splošne deklaracije človekovih pravic. Naša politika človekovih pravic in dela zagotavlja nediskriminacijo, poštene zaposlitvene prakse, svobodo združevanja, ničelno toleranco do trgovine z ljudmi in aktivno sodelovanje v skupnosti. Dajemo prednost ustvarjanju vključujočega in odgovornega okolja za naše zaposlene in goste ter si prizadevamo presegati standarde človekovih pravic. Skupaj spodbujamo dostojanstvo, spoštovanje in poštenost za vse.

  Zavedamo se pomena brezskrbnega in varnega otroštva, zato finančno pomagamo otrokom v projektu Botrstvo za boljšo prihodnost otrok.

Decembra 2022 lahko ugotavljamo sledeči napredek:

 • Vgradnja dodatnih filtrov za regulacijo izliva meteornih voda v jezero Jasna.
 • Vgradnja plinskih grelcev za dodatno ogrevanje zraka v Alpskih iglujih. S tem smo razbremenili eco inverterje, da smo lahko nemoteno avtomatizirali intervale odtaljevanja zunanjih enot.
 • S ciljem revitalizacije razčiščevanja zraka in okolja smo za objektom postavili zavetišče za bodike, ki dokazano razčiščujejo zrak in okolje. Po pregledu lokalnega krajinarja novembra bomo tako ohranili skoraj 40%% bodik in jih posadili novembra 2023
 • Projekt zeleni objem, pri čemer smo nasadili lokalno sadno grmičevje in dodali nove avtohtone rastline ob sanaciji nabrežja parkirišča.
 • Prenovili smo alpski zeliščni vrt in nadaljevali z negovanje maklenov za naravno ograjo;
 • V restavraciji uporabljamo po naročilu izdelane bombete, ki jih proizvajajo mladi peki s posebnimi potrebami v zavodu Janeza Levca; to smo razširili na dve vrsti;
 • Smo v fazi zmanjševanja električne energije; priklopno mesto smo razdelili v dve enoti in zmanjšali moč priklopov ter posledično stroške optimizirali; 
 • Projekt mladi upi je bil uspešno izveden in ga prijavljamo na HMR tekmovanje Zlata nit 2022
 • Dodali dve novi poziciji za opravljanje dijaških praks
 • Uredili namestitve za zaposlene v hiši v Ratečah
 • V skupnem projektu z Občino Kranjska Gora pod vodstvom Inštituta za balneologijo in klimatologijo Univerze v Mariboru uspeli pridobiti za destinacijo Ekspertno mnenje, ki potrjuje, da zrak v zgornjesavski dolini izpolnjuje pogoje za alpsko klimatosko letovišče;

Za leto 2023 načrtujemo:

 • Nadaljevanje aktivnosti za pridobitev vseh soglasih za zeleni zimsko letni vrt v Jasni in servisne dejavnosti; 
 • Promocijo projekta Mladi talenti Jasna, ki ga nameravamo podariti v aktivnosti SRIPT za Turizem, da se pripravi priročnik za vse deležnike; 
 • Aktivno delo na ozaveščanju ekipe Jasna o trajnostnih vrednotah in trajnostni ponudbi Jasne; 
 • Aktivna vključitev v projekt lokalne blagovne znamke Vrhunsko
 • Naročila hrane, čistil in potrošnega materiala zmanjšati iz večjih naročil na tedenska in s tem kontrolirati porabo ter kalo;
 • Najti lokalno kmetijo za dobavo mleka in mlečnih izdelkov;
 • Najti kmetijo za prevzem odpadne hrane za hranjenje živali;
 • Nadaljevati z usmerjeno porabo hrane pri zajtrkih za goste tudi v poletje; zajtrk v pižami; 
 • Postaviti finsko savno z možnostjo uporabe za vse goste apartmajev;
 • Urediti parkirišče; nova utrditev po koncu zimske sezone;
 • Priklop za polnjenje električnih avtomobilov gostov apartmajev;
 • Ureditev eko vrta za objektom; 
 • Ureditev prostora za goste namestitve za možnost jutranje ozemljitve (grounding);
 
Trajnostna politika se posodablja in pregleduje letno.

 

Kranjska Gora, 5.7.2023